Alles van Putten
Bekijk de agenda
< december 2021 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
48
 
 
1
2
3
4
5
49
6
7
8
9
10
11
12
50
13
14
15
16
17
18
19
51
20
21
22
23
24
25
26
52
27
28
29
30
31
 
 

Servicepunt Mantelzorg: “Samen voor mantelzorg”

Servicepunt Mantelzorg: “Samen voor mantelzorg”
Putten Geplaatst 17 februari 2016

Mantelzorg doen veel mensen met plezier. Maar de zorg voor je partner of kind, een buurvrouw of kennis kan ook zwaar zijn, zelfs te zwaar. Die belasting zal naar verwachting nog toenemen.

Landelijk is tussen de 15% en 20% van de inwoners mantelzorger. Dat betekent voor Putten dat er ruim 3000 inwoners mantelzorg verlenen. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun naaste omgeving.In de nieuwe Wmo staan participatie en zelfredzaamheid immers centraal. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig wonen...

Coördinerende rol
Casemanager/ouderenadviseur Lisanne van den Hee en Ingrid van den Brink, Vrijwilligers- en Mantelzorgconsulent zijn al jaren verbonden aan Welzijn Putten en uitstekend op de hoogte van de sociale kaart, wijkinzet in Putten en daarbuiten. Door nauw samen te werken met de burger, andere organisaties en dienstverleners kan maatwerk worden geleverd. Mensen met elkaar in contact brengen, verbindingen leggen tussen mensen en organisaties, dat is de kracht van Welzijn Putten.

Naast professionele zorg
Neem bijvoorbeeld, een mevrouw op hoge leeftijd, die de negentig dik gepasseerd is. Ze woont nog zelfstandig en is zorg mijdend. Haar gezondheid gaat langzaam achteruit en ze verliest meer en meer grip op haar leven. Haar mobiliteit en stabiliteit nemen af, het geheugen gaat achteruit en de administratie wordt lastiger. Sinds het overlijden van haar man woont ze alleen, ze heeft geen kinderen, enkel wat neven en nichten op afstand. Om haar heen gelukkig wel een kring van betrokken ‘zorgaanbieders'. Het contact met de huisarts en de praktijkondersteuner is goed en ook de dagelijkse persoonlijke verzorging vanuit thuiszorg doet wat ze kan doen in de beperkte tijd. Maar mevrouw heeft meer ondersteuning nodig, informele zorg. En die ontvangt zij gelukkig ook. Mevrouw krijgt meerdere keren per week inloop en praktische hulp van een buurvrouw die zich al ruim 10 jaar mantelzorg vervuld. De buurvrouw geeft hulp bij boodschappen en geeft aandacht aan de eenzaamheid. De buurvrouw vertelt dat ze het niet meer dan normaal vindt dat ze omziet naar de buur. Het is haar nooit gevraagd en het hoort er nu gewoon bij. Soms is het lastig mede daar ze ook de zorg heeft voor het gezin van haar overleden dochter. Dit gezin woont buiten Putten en daarom is ze regelmatig en lang van huis. Dit geeft een soort van druk daar ze zich niet kan opdelen. Ze vindt het hierom prettig dat het netwerk van haar buurvrouw middels ondersteuning vanuit St. Welzijn is uitgebreid. Dit nabuurschap wordt aangevuld met twee toegewezen vrijwilligers van de stichting Welzijn Putten daar mevrouw levenslust en sociaal netwerk mist. Ook heeft mevrouw een particuliere huishoudelijk hulp die de puntjes op de inzet. Het is fijn voor deze kwetsbare mevrouw dat de zorg zo geregeld is want zo zegt mevrouw zelf dit maakt dat ik kan blijven wonen zoals ik wil. Mevrouw wil geen dagopvang elders. Haar man ging destijds naar een zorginitiatief vanwege geheugenprobleem. Dit maakt mede een dagopvang voor mevrouw niet passend. Ze wil niet naar een groep voor gezelligheid en ritme. Een groep is niet altijd de oplossing blijkt voor mevrouw. Deze mensen vanuit Informele zorg brengen gezelligheid, helpen met praktische zaken en, het allerbelangrijkste, signaleren eventuele behoeften. Door deze rechtstreeks terug te koppelen naar Welzijn Putten kunnen snel concrete actiepunten worden geformuleerd. Zo gaat mevrouw nu ook extra hulp krijgen voor haar administratie, nog voor het uit de hand loopt. Er wordt door Welzijn Putten in overleg met mevrouw zelf contact opgenomen met familie rondom hun zorg. Ook al is de familie, in deze, niet in zicht, zij moeten wel betrokken worden. Mantelzorgers - die de weg naar Welzijn Putten weten te vinden- staan er gelukkig niet alleen voor.

Maatwerk
Ouderenadviseur/ casemanager Lisanne van den Hee en mantelzorgconsulent Ingrid van den Brink gaan geregeld in gesprek met alle betrokkenen rondom een hulpvraag . Wat gaat goed en wat kan beter? Wat kan de burger en wat kan het netwerk ? Heeft hij of zij nog grip op het dagelijkse leven? Wat zijn de zorgvragen? Raken de mantelzorgers en vrijwilligers niet overbelast? Is er nog extra hulp nodig? Niet om zelf hulp te gaan bieden, maar wel om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, hulp te initiëren en coördineren. Die rol als aanjager en coördinator is Welzijn Putten op het lijf geschreven. Door tijdig behoeften te signaleren kunnen bruggen worden gebouwd. Bruggen tussen inwoners en bruggen tussen instanties.

Samen sterk
Mantelzorgers kunnen bij Welzijn Putten terecht voor een luisterend oor, professionele ondersteuning, informatie, onafhankelijk advies, begeleiding en emotionele of praktische steun. Maar ook voor respijtzorg (vervangende zorg). Het Servicepunt biedt mantelzorgers een breed pakket aan ondersteuning. Op allerlei manieren en momenten kunnen zorgvragers en zorgaanbieders een beroep doen op de expertise van Welzijn Putten. Een inbreng van waarde, nu de overheid steeds meer de nadruk legt op het belang van informele zorg.

Registratie
Op dit moment werkt Welzijn Putten aan het in kaart brengen van alle mantelzorgers in Putten. Registratie is zeer belangrijk. Zo'n half miljoen mantelzorgers in Nederland voelen zich zwaarbelast of zelfs overbelast. Dag in dag uit voor een chronisch of langdurig zieke naaste zorgen is zwaar, soms té zwaar. Welzijn Putten zet zich actief in om (dreigende) overbelasting tijdig in beeld te krijgen en passende ondersteuning te kunnen bieden.
Door registratie kan Welzijn Putten de gemeente in staat stellen om haar beleid af te stemmen op vragen en behoeften. Maatwerk, respijtzorg en een goed samenspel tussen formele en informele zorg houden de draaglast en draagkracht van de mantelzorger in balans. En helpt overbelasting te voorkomen.

Voor meer informatie stichting Welzijn Putten, 0341-357078 of info@swputten.nl

 

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Gewoon Cobi Life en Business Motivator
Shiatsu - Putten Jacobi Shiatsu en Stoelmassage
Bloembinderij Rooze Putten
Communicatie Harderwijk EMC Solutions
Fit in 30 minuten per week Fitention Drielanden
Nivoos Fashion Beauty Putten