Alles van Putten
Bekijk de agenda
< december 2023 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
48
 
 
 
 
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31

Burgemeester Baars dient ontslag in

Burgemeester Baars dient ontslag in
Ermelo Geplaatst 29 oktober 2020

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering op 28 oktober over het Rapport ‘Verkenning politiek bestuurlijke conflicten en onvrede gemeente Ermelo' heeft André Baars aangegeven dat hij de Koning zal verzoeken om hem ontslag te verlenen als burgemeester van Ermelo. Hij doet dit met pijn in het hart. Aanleiding hiervoor is de situatie waarin het bestuur nu verkeert. Baars voelt geen bestuurlijk draagvlak en hierdoor geen basis meer om verder te gaan.

Verklaring burgemeester Baars
Ik dank U voor de gelegenheid om op het rapport van de NSOB en de in onze gemeente ontstane bestuurlijke situatie te reageren. Ik had U allen, mijzelf en niet in de laatste plaats de inwoners van onze mooie gemeente de problemen en de daarbij behorende publiciteit graag bespaard.

Naar mijn mening geeft het rapport van de NSOB een duidelijke analyse van de ontstane bestuurlijke problemen en ik onderschrijf ten volle de in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen.

Het rapport richt zich vooral op de bestuurlijke samenwerking en de bestuurscultuur. Dat herken ik en tegelijk moet ik vaststellen dat - ondanks die problematiek - de besluiten die op de verschillende bestuurlijke niveaus in deze gemeente genomen zijn, zowel inhoudelijk als voor wat betreft het bestuurlijke draagvlak, de toets der kritiek volledig kunnen doorstaan. Daardoor heeft de situatie gelukkig weinig invloed gehad op de belangen van diegenen waarvoor wij hier werken, de inwoners van Ermelo.

Ik heb in het verleden als voorzitter van het college niet alleen de bestuurlijke processen en integriteit bewaakt, maar ook de ruimte gekregen en genomen om inhoudelijk mijn mening kenbaar te maken. Een rol die naar mijn mening past bij een ervaren bestuurder en een collegiaal bestuur. Ik heb echter gemerkt, na de eerste heisessie van het college in september 2018, dat de wethouders een andere kijk hebben op die rol van de voorzitter. Dit was voor mij aanleiding om, onder begeleiding van mijn bestuurlijke coach, het zwaartepunt te verleggen naar proces- en integriteitsbewaking en risicobeheersing, zoals gewenst door de wethouders.

Ik heb mij er altijd voor ingezet om als voorzitter van zowel de Raad als het College boven de partijen te staan en geen partijpolitiek te bedrijven. Tijdens de eerste heisessie bleek mijn partijpolitieke achtergrond echter de reden dat ik niet mocht rekenen op het volle vertrouwen van een deel van de wethouders. Ik heb aangegeven mij ten dienste van de wethouders te stellen en me nadrukkelijk in te zetten voor een geslaagde bestuurlijke collegeperiode van 4 jaar.

Helaas moet ik constateren dat van vertrouwen nog weinig sprake is. In de reactie van de wethouders heb ik mogen lezen dat er een problematische verhouding tussen de wethouders en de burgemeester bestaat. De wethouders zijn van mening dat de rol van verbinder en neutrale, boven de partijen staande burgervader, wordt gemist. Mijn inzet heeft dus vooralsnog weinig verandering teweeggebracht.

Dat karakters kunnen botsen binnen een team is duidelijk. Echter binnen het college heb je ook bepaalde rollen en verantwoordelijkheden. Die verantwoordelijkheid neem ik en moet ik ook kunnen nemen. En ja, dat heb ik misschien te duidelijk en direct gedaan. Dat mensen zich daardoor onheus behandeld voelen, betreur ik. Echter, het is altijd mijn inzet geweest om te handelen in het belang van de inwoners van deze gemeente.

Bestuurlijk Ermelo staat voor een zware taak. De conclusies van het rapport omzetten in daadwerkelijke verandering van het bestuurlijk functioneren zal veel vergen van alle betrokken partijen. Maar de gemeenschap verdient die inzet ten volle.
Volgens mij kan het traject alleen succesvol verlopen als er vertrouwen bestaat tussen de betrokkenen. Functioneel en persoonlijk. Alleen dan zijn we in staat elkaar aan te spreken, de spiegel voor te houden en te corrigeren. En daar wringt de schoen.

Terugkijkend op alles wat gepasseerd is, waarbij in het rapport termen als zondebok en groepsdynamiek gevallen zijn, moet ik tot mijn grote spijt constateren dat ik niet voldoende vertrouwen geniet om U in dit moeilijke proces te begeleiden. Dat is volkomen duidelijk bij de wethouders, maar ook de fractievoorzitters hebben tot nu toe geen blijk gegeven van hersteld vertrouwen.

Daarom moet ik u, met pijn in het hart, meedelen dat ik de Koning zal verzoeken om mij ontslag te verlenen als burgemeester van Ermelo.

Ik wil U allen, de ambtelijke organisatie en vooral de inwoners van onze gemeente hartelijk danken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. En ik wens u heel veel sterkte met de komende processen.

Dank U.

Voorzitter, hierbij wil ik het laten en verlaat ook de vergadering.

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Bloembinderij Rooze Putten
Shiatsu - Putten Jacobi Shiatsu en Stoelmassage
Finshare
Wok Inn Ermelo
Communicatie Harderwijk EMC Solutions
ZIEN bij Wouter & Inge Optiek en Optometrie